Sveriges första coachingbutik
Kompus är ett utbildningsföretag som jobbar med utbildning och certifiering i personlig coaching för att hjälpa människor att bättre leda sig själv och andra. De skräddarsyr kurser för företag.

Helene Nordgren är verksam som coach i Kompus AB som sysslar med utbildning, coaching och personlig utveckling. Företaget har funnits sedan 1998 och har sedan ett år tillbaka kontoret på Polhemsgatan 8, där man har öppnat den första coachingbutiken i Sverige med affärsidén att kunden ska kunna komma in och boka coachingsamtal direkt på plats.
– Vi är tre anställda och samarbetar med andra konsulter som har liknande uppdrag. Vi har både längre processutbildningar, kortare endagars- och halvdagarsutbildningar samt enskilda coachingsamtal. Våra kunder är allt från banker till skolor, människor som vill ha personlig utveckling och lära sig mer om kommunikation. Vi har även kurser i NLP (neurolingvistisk programmering) som är en samling praktiska modeller och tekniker som syftar till att skapa önskvärda förändringar och resultat inom affärslivet, idrotten utbildning och hälsa. Dessa är certifieringsutbildningar på 15 dagar per omgång.

NLP-utbildningar är mycket efterfrågade i andra länder och även nu i Sverige.
– Vi har tredagarspaket i Coaching som heter ”Chefen som coach”, ett annat som vi kallar ”Coachande samtal” samt ett paket med ”Personlig coaching” för individen. Vi kan också skräddarsy utbildningar för enskilda företag.
Det som särskiljer Kompus från övriga företag i branschen är det pedagogiska upplägget, som är inriktat mot resultat och förändring. Kombinationen utbildning i grupp och enskilda coachingsamtal anger många vara effektivt och nyttigt.
Efterfrågan på den här typen av kurser ökar i vårt stressade samhälle, alla människor behöver verktyg för att på ett bättre sätt klara av vardagen. Helene ser en trend att allt fler inom företagen nu får den här utbildningen, inte bara chefer.
– Vi arbetar i hela landet, och inom ett par år kommer vi att expandera och anställa fler.

Kompus

Bransch:
Ledarskap / Utbildning

Telefon: 070-4132777


Email:
kompus@swipnet.se

Hemsida:
www.kompus.nu

Adress:
Kompus
Polhemsgatan 8
11236 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN